Kontakty

KST Turista Horné Pršany
Horné Pršany 19/132

IČO:  37832441
Číslo účtu: IBAN SK5883300000002001117779

Predseda:     Ján Žabka 0903 737 479
Člen výboru: Ján Oravec 0911 760 226
Člen výboru: Marián Matula 0918 689 303
Člen výboru: Ľubomír Vrťo 0914 700 331
Člen výboru: Ivo Švec 0907 547 389