O nás

My, turisti z Horných Pršian,

sme sa rozhodli zviditeľniť z našej dedinky niečo, na čo sa pomaly už zabúda. Pred rokom sme zozbierali názvy častí nášho chotára, členeného a označeného s ohľadom na ich charakteristické geografické a priestorové danosti. Na rad prišlo nárečie. Tu prvýkrát zverejnený slovníček „inakších“ slov by nevznikol bez pomoci našich spoluobčanov. Verím, že bude, pre nás i tých po nás, základom na dopĺňanie, pripomenutie si zabudnutého, či spoznanie nového.