Oznamy


Ahojte turisti,

dňa  14.4.2023 v piatok o 1800 hod. sa v priestoroch  Kultúrneho domu v Horných Pršanoch uskutoční  Valné zhromaždenie OKST Turista  Horné Pršany.

Program:

  1. Správa o hospodárení OKST H. Pršany  v r. 2022
  2. Správa o činnosti OKST H. Pršany  za rok 2022
  3. Plán činnosti OKST H. Pršany na rok 2023
  4. Voľba členov výboru
  5. Diskusia.
  6. Záver

Prosím   potvrdiť  účasť do 3.4  z dôvodu zabezpečenia občerstvenia cez formulár a vypísať všetky položky formulára za každú osobu zvlášť.

Link na prihlásenie: Výročná schôdza (google.com) 

Teším sa na Vašu účasť.

Ján Žabka