Turičný pochod 2022

Turičný pochod 2022

V spolupráci s obcou Horné Pršany sa uskutočnil 14. ročník Hornopršianského turičného prechodu Kremnickými vrchmi. Tentokrát bola trasa z chaty nad Tajovom, kde nás doviezol autobus. Pokračovali sme cez Görgeyho tunel na Skalku. Tu sme si urobili krátku přestávku na občerstvenie a pokračovali sme cez Bystrické sedlo, Králické sedlo, Zlatú studňu a Velestúr na chatu Hostinec. Priatelia z Horných Pršian nám nachystali fajnový guláš, pivko a magnetky, ako spomienku na príjemne strávený slnečný deň.