Turíčny pochod 2023

Dňa 27.5.2023 obec Horné Pršany spolu z KST Turista Horné Pršany organizovala už x.ročník Turíčneho pochodu tentoraz z Brestovej na chatu Hostinec kde bolo pohostenie a nasledoval peší presun cez Hornú Skalu do Horných Pršian. Akcie sa súčastnilo asi 100 účastníkov.

Začíname na Brestovej kde nás vyviezli 2 autobusy z H.P.

Privitanie na hostinci